Lavgynekolog

Et colposcope er et viktig apparat i gynekologens kunst, og før du kjøper det må du gjøre en profesjonell rekognosering. Når man lager et valg av denne typen optiske enheter, bør man ta hensyn til en rekke faktorer, hvor kostnadene på ingen måte er den viktigste faktoren. Det må huskes at den lave prisen på colposcope kan bety lav kvalitet på utførelsen, noe som påvirker bildets verdi negativt. , strømavlastningsinstabilitet og mangel på programvare som tillater en nøyaktig vurdering av det innsamlede visuelle materialet.

Bildekvaliteten skal være et kritisk kriterium, fordi når du kjøper et colposcope, er de optiske systemparametrene den mest fullstendige gjenkjennelsen. Det er verdt å se nærmere på arbeidsstedet til linsene fra en gitt modell av colposcope og se på om det optiske systemet har flere zoom-modus, og som et bredt spekter er det fokus, dvs. fokusering av bildet. Nøyaktigheten av colposcope er et ekstremt viktig element, og det er grunnen til at strømavtakeren skal gi en fri, men også en tydelig trend i alle retninger. Riktig balansert pantografarm og bruk av pneumatiske sylindere av god kvalitet er andre viktige funksjoner ved godt utstyr.

Når det gjelder colposcope-lampen har normale pærer allerede forsvart seg anakronistisk, men fortsatt er mye lys viktig, også tilbudet om justering. Moderne lysdioder i LED-teknologi har lavere energibehov, som forlenger lampens levetid og fjerner risikoen for å varme opp testfeltet. Det siste viktige aspektet når du kjøper et colposcope er tross alt produktets ergonomi, fordi på grunn av det gynekologiske yrkets egenart, bør alle funksjonene til den aktuelle optiske enheten være engangsbruk.